Ut av Mitt Liv

Ut av Mitt Liv

Tekst: Liv Karin Lange
Musikk: Per Hammervoll

Eg elskar deg, sjølv om du visst ikkje elskar meg
Er glad i deg, og vil du skal koma heim til meg
Eg vil ikkje leva her utan deg

Det teikna til at det skulle bli ein vanleg kveld
Men då det mørkna fann du på å seia meg farvel
Sa, du ville ‘kje sakna meg – du var lei

Eg søv ikkje meir, ligg berre her og tenkjer på
Kor dumt at du fann på å gå, vekk her ifrå

Gjekk ut av mitt liv, undrar enno på kor det gjekk til
Syntes enkelt for deg, men eg lengtar framleis etter deg
Eg ønskjer og ber om – du saknar meg

© Midt-Norsk Musikkproduksjon/Liv Karin lange