NO LIVNAR DET I LUNDAR

No livnar det i lundar
Tekst: Elias Blix
Melodi: Ludvig M. Lindeman

No livnar det i lundar,
no lauvast det i lid.
Den heile skapning stundar
no fram til sumars tid.

Det er vel fagre stunder
når våren kjem her nord.
Og atter som eit under
nytt liv av daude gror.

Du vår med ljose dagar,
med lengting, liv og song!
Du spår at Gud oss lagar
ein betre vår ein gong.

Då me med vigsla tunga,
med kjærleik heil og klår,
alt utan brest og sprunga,
skal lova Herren vår.