Litt av Din Kjærleik

Litt av Din Kjærleik 

Tekst: Liv Karin Lange
Musikk: Liv Karin Lange, Per Hammervoll

Ei krone for tankane dine, kven tenkjer du på i kveld
Du smiler, og augo dei strålar, men kvifor veit du berre sjølv
Eg kan berre ønskje og håpe, ditt smil var ei gave til meg
Eg gøymer det djupt i mitt hjarta, og veit eg er glad i deg

Om eg fekk litt av din kjærleik
Om smilet var til meg
Om augo dine stråla litt på grunn av meg

Om eg fekk litt av din kjærleik
Om smilet var til meg
Om augo dine stråla litt på grunn av meg

Eg gøymer det djupt i mitt hjarta
Og veit eg er glad i deg

Om eg fekk litt av din kjærleik
Om smilet var til meg
Om augo dine stråla litt på grunn av meg

Om eg fekk, om eg fekk
Om eg fekk litt av din kjærleik
A, a, a
Om smilet var til meg
a, a, a
Om augo din stråla litt på grunn av meg

Ei krone for tankane dine, kven tenkjer du på i kveld
Du smiler, og augo dei strålar, men kvifor veit du berre sjølv
Eg kan berre ønskje og håpe, ditt smil var ei gave til meg
Eg gøymer det djupt i mitt hjarta, og veit eg er glad i deg

Om eg fekk litt av din kjærleik
Om smilet var til meg
Om augo dine stråla litt på grunn av meg

Om eg fekk, om eg fekk
Om eg fekk litt av din kjærleik
A, a, a
Om smilet var til meg
A, a, a
Om augo din stråla litt på grunn av meg
Vart eg glad

Om eg fekk litt av din kjærleik
Oh, o, o, o
Litt av din kjærleik
Oh, o, o, o
Litt av din kjærleik

© Midt-Norsk Musikkproduksjon/Liv Karin lange