Du Står ved Mi Side

Du Står ved Mi Side

Tekst og musikk: Liv Karin Lange

Du står ved mi side
Ber meg ikkje mista trua på meg sjølv
Står ved mi side, der ikkje andre tør

Når dei snur seg vekk frå meg
Er du enno her
Det gjer meg sterk nok til at eg
Kan gå ein veg, ingen andre tek

Vaknar så tidleg,
det er nok ein morgon i mitt liv
I kveld, når alt stilnar, er du enno her hos meg

Når andre snur seg vekk frå meg
Er du enno her
Det gjer meg sterk nok til at eg
Kan gå ein veg, ingen andre tek

Når andre snur seg vekk frå meg
Er du enno her
Det gjer meg sterk nok til at eg
Kan gå ein veg, ingen andre tek

Når andre snur seg vekk frå meg
Er du enno her
Det gjer meg sterk nok til at eg
Kan gå ein veg, ingen andre tek

© Midt-Norsk Musikkproduksjon/Liv Karin lange