DEN BLOMSTERTID NÅ KOMMER

Den blomstertid nå kommer

Den blomstertid nå kommer
med lyst og glede stor
Den kjære lyse sommer
da gress og grøde gror
Nå rører solens armer
med alt som før var dødt
De blide stråler varmer
og alt på nytt blir født

De fagre blomsterenger
og åkrer rad på rad
De grønne urtesenger
og trær som skyter blad
Hver blomst hver spire minner
oss om å ta i mot
Det lys som alltid skinner
fra Gud vår skaper god

Vi hører fugler synge
med herlig jubellyd
Skal ikke da vår tunge
lovsynge Gud med fryd
Min sjel opphøy Guds ære
med lov og gledesang
Han vil oss nådig være
som før så man en gang

Gud signe årets grøde
i alle verdens land
Gud gi oss daglig føde
fra jord fra hav og strand
Og hjelp oss du å dele
med andre det vi har
Vårt liv vår jord det hele
er ditt vår Gud og Far

Du kjære Herre Kriste
du sol med klarest skinn
la hjerte-isen briste
og smelte i vårt sinn
La dine budord følges
og mett oss med ditt ord
la nådens lys ei dølges
for oss på denne jord

 «Den blomstertid nå kommer», er opprinnelig skrevet på svensk av Israel Kolmodin i 1694 til en folketone fra 1500-tallet. Salmen ble utgitt i Then Swenska Psalm-Boken i 1695 med overskriften «Een Sommarwisa». Teksten ble oversatt til norsk av Magnus Brostrup Landstad i 1861. Er en av de mest kjente salmene i Sverige i dag, og oppfattes av mange som en ikke-religiøs sommersang. Blir sunget i praktisk talt alle svenske og finske skoler på skoleavslutningene før sommerferien. (fra Wikipedia)